Tổng quan các chủ đề

 • HƯỚNG NHẬP ĐĂNG NHẬP WEB TRỰC TIẾP BẰNG MAIL

  Bạn học đăng nhập website ThayTruong.Vn trực tiếp bằng tài khoản Mail của mình để làm bài kiểm tra Online, theo các bước như hình sau:

  - Bước 1: Bấm chọn GoogleMail

  image001

  - Bước 2: Nhập địa chỉ Mail

  image003

  - Bước 3: Nhập mật khẩu của Mail

  image005

  - Sau đó bấm Tiếp theo là đã đăng nhập Website ThayTruong.Vn thành công (như hình sau):

  image007

   CHÚC BẠN HỌC ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG!