Tổng quan các chủ đề

  • HƯỚNG NHẬP ĐĂNG NHẬP WEB BẰNG FACEBOOK, GMAIL

    Bạn học có thể không cần tạo tài khoản mà đăng nhập website ThayTruong.Vn bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail của mình, chỉ cần kích vào biểu tượng tương ứng như hình sau:


    Lưu ý: Tài khoản Facebook của bạn học sẽ được đăng ký bằng Gmail mới đăng nhập được nhé! Còn tài khoản Facebook đăng ký bằng số điện thoại sẽ không đăng nhập được à!