THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI CẤP TỐC THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - MÔN VẬT LÝXem thử